Śrem - Odlewnia Żeliwa

śrem odlewnia żeliwa śrem odlewnia stary neon odlewnia srem odlewnia w śremie śrem odlewnia neon Poniżej przystanek kolejowy "ŚREM ODLEWNIA"
PKP Śrem Odlewnia śrem odlewnia zakład śrem odlewnia śrem odlewnia silosy
Śrem (miasto powiatowe)

Odlewnia Żeliwa w okresie PRL-u była ważnym zakładem przemysłowym w skali kraju. Jej budowa była istotnym czynnikiem wpomagającym intensywny rozwój Śremu w latach 60 XX w. W nowym tysiącleciu wskutek zmian strukturalnych znaczenie i wielkość zatrudnienia odlewni znacząco zmalała.

Neon "Ś R E M" był zainstalowany na wysokich żelbetowych silosach dzięki czemu charakteryzował się widocznością o zasięgu nawet kilkunastu kilometrów od strony południowo-wschodniej Śremu. Litery neonowe można było spostrzec także z pociągów kursujących po linii kolejowej Czempiń-Śrem-Mieszków, która znacząco wspomagała dojazd pracowników do zakładu dzięki pobliskiemu przystankowi kolejowemu "Śrem Odlewnia". Warto dodać, żę rozkłady jazdy pociągów, które funkcjonowały w ruchu osobowym na tej linii do wiosny 1995 r., były integralnie związanez godzinami zmian roboczych w zakładzie. Ułatwiało to pracownikom dojazd do pracy i powrót do domu.

Z relacji pracowników firmy "REKLAMA" wynikało, że w wysoko położonych neonach często pękało szkło, ze względu na silne wiatry w okolicy i pyły nawiewane z bliskich pól. Silosy, na których znajdowały się neony wyburzono w maju 2019 r. Dwa lata wcześniej (w 2017 r). wycięto tory na przejeździe kolejowym przy ul. Staszica prowadzące do bocznicy zakładu oraz przystanku "Śrem Odlewnia".

Po przeciwległej stronie zabudowań industrialnych znajdowały się biura zakładowe, a także KLUB ODLEWNIKA, który również miał swój neon.
Powrót do MENU


Wielkopolskie Neony 2008-2022

| zdjęcia nocne miast |