Neon Hotel Polonez

neon Hotelu Polonez w Poznaniu

Neon Hotelu Polonez


stary neon na dachu hotelu Polonez

Neon Polonez

widziany z dachu
Hotel Polonez Orbis

Neon Polonez

NEON HOTEL POLONEZ POZNAŃ Polonez Hotel Hotel Polonez ul niepodleglosci Hotel Polonez Poznan

Hotel Orbis

Hotel Polonez Lisniewicz
Poznań (miasto na prawach powiatu, stolica województwa)

Hotel Orbis POLONEZ- kolejne po Alfie dzieło Jerzego Liśniewicza. Hotel w momencie powstania liczył 612 miejsc noclegowych, został zbudowany latach 1972-1974 z wykorzystaniem technologii wielkiej płyty. Niegdyś ważne miejsce na mapie Poznania i miejsce spotkań miejscowych elit.

Neony hotelu to prawie trzymetrowe litery tworzące napis 'POLONEZ' oraz mniejsze 'HOTEL ORBIS' były bardzo widoczne od strony północnej miasta, m.in. z Piątkowa, Cytadeli oraz pociągów jadących z kierunku Warszawy i Bydgoszczy.

Neony ostatni raz zostały zapaliły się 22 marca 2012 r., a następnego dnia rozpoczął się proces jego demontażu (trwał kilka dni).

W poźniejszym czasie w obiekt został przekształcony na prywatny akademik.
Powrót do MENU


Wielkopolskie Neony 2008-2022

| zdjęcia nocne miast |